1.6.1 – Nagrody podstawowe

Nagrody podstawowe, to nagrody powiązane z projektem które nie są ograniczone ilościowo  i często są kręgosłupem projektu.  Aby były atrakcyjne, muszą być w odczuciu wspierającego adekwatne do oferowanego wsparcia.

Bardzo mało prawdopodobne, aby ktoś wsparł projekt za kwotę 100 zł w zamian za email z podziękowaniami. Jeżeli jednak wspierający uznają, że ewentualna nagroda jest godna wymaganej kwoty, możesz liczyć na ich wsparcie! Wartość nagrody nie wiąże się tylko z wartością materialną. Unikalność oraz doświadczenie wspomniane w przykładach z poprzedzającego punktu również jest wartością dodaną! Warto pamiętać, że sam udział w konkretnej idei niesie ze sobą pewną wartość! Im bardziej będziesz w stanie ten fakt oddać, tym większa będzie to wartość. O ile więc fizycznie nagroda może być warta mniej niż kwota wsparcia, o tyle wraz z wartością dodaną może nawet tę kwotę znacznie przekraczać!

Esencją crowdfundingu jest to, że nagrody w takiej formie, w jakiej są oferowane w ramach projektu, można nabyć tylko w trakcie trwania jego zbiórki. Element unikalności znacznie podnosi wartość nagrody. Ważne, aby go podkreślić.

Pamiętajmy przy tym, że to też okazja do zaangażowania wspierających w nasz produkt czy inicjatywę na różne sposoby. Od zaoferowania wpisu na naszym fanpage, poprzez udział w tworzeniu produktu na wspólnym spotkaniu kończąc. Nagrody powinny przy tym być atrakcyjne i interesujące.

Przykłady nagród:

Poza klasycznymi nagrodami jak gra, czy gadżety, twórcy projektu gry Franko 2 oferowali również:

Pamiętaj, aby zaplanować, ile czasu potrzebujesz na wykonanie i wysyłkę nagród po sukcesie kampanii! Obok terminu wykonania poszczególnych etapów jest to bardzo ważna informacja, aby wspierający wiedzieli, ile czasu muszą czekać, by nacieszyć się swoją nagrodą. Planując czas wykonania, zwróćmy uwagę na to żeby nie był to przesadnie odległy termin. Długi okres oczekiwania może zniechęcić do wspierania.