1.8.2 – Promocja w fazie glównej

Faza główna opiera się głównie o podtrzymywanie komunikacji i stałą promocje kampanii. Powinieneś prowadzić rozmowy z zainteresowanymi, udzielać wywiadów i dalej angażować wspierających zawsze zachęcając do wsparcia projektu!

Ten etap jest wypadkową wszystkich ruchów i decyzji, jakie poczyniłeś w dwóch poprzednich. Jeśli masz odpowiednio przygotowaną strategię komunikacji, wiesz, gdzie znajdziesz wspierających oraz w kilku miejscach pojawiła się już o Tobie wzmianka – masz o wiele łatwiej. Na tym etapie musisz liczyć się z bardzo dużą ilością pracy – zwłaszcza w mediach społecznościowych, to tam będą odbywać się najbardziej zażarte dyskusje. To moment, kiedy ludzie zadają najwięcej pytań, drążą niewygodne tematy i starają się wyciągnąć jak najwięcej z samego projektodawcy. Z racji dużej ilości pracy w tej fazie, nie możesz sobie pozwolić na nieprzygotowywanie strategii komunikacji i materiałów. W tej chwili powinieneś monitorować publikacje oraz dbać o ich właściwy wydźwięk. Nie możesz zapominać o konsultowaniu zmian z fanami, podawaniu bieżących informacji oraz prowadzeniu dyskusji na poszczególnych etapach finansowania projektu.