Business_Startup

Legal Startup Pack

06.02.2015 · Rafał Malujda

Legal Startup Pack Projektodawcy, którzy zbierają środki finansowe na realizację swoich Projektów na platformie finansowania społecznościowego powinni przy planowaniu kampanii crowdfundingowej również mieć na uwadze aspekty prawne, gdyż: → warto zweryfikować, czy Projekt nie narusza […]

→ Czytaj dalej